Prekės kodas 674003

  PUR Top M

  Skaidri danga

  Produkto charakteristikos

  1K pristatymas

  Tankis (20 °C) 1,12 g/cm³

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Mechaniškai veikiamų paviršių sandariklis

  Charakteristikos

  • Vienkomponentis produktas
  • Matinis paviršius
  • Atsparumas mechaniniam poveikiui
  • Atsparumas cheminiam poveikiui
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindas turi būti paruoštas tam skirtais „Remmers“ produktais.

   • Paruošimas

    Fiksuojantįjį sluoksnį padengti per 48 val. Darant ilgesnes pertraukas, anksčiau padengto sluoksnio paviršių reikia nušlifuoti ir nuvalyti nuo jo dulkes.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra min. +10 °C iki maks. +30 °C.

   • Esant aukštesnei temperatūrai ir didesnei oro drėgmei, nurodyta kietėjimo trukmė paprastai sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai ir mažesnei oro drėgmei – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Epoksidams skirtas volelis, PU volelis, mikseris

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 6 mėn.

  • Išeiga
   • Žr. "Panaudojimo pavyzdžiai"

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Sandarinimas

    Medžiagą paskleisti ant paviršiaus ir tinkamu 25 cm PU voleliu tolygiai paskirstyti kryžminiais judesiais. Galiausiai būtinai išlyginti 50 cm epoksidiniu voleliu. Kas 30 min. volelius pakeisti naujais.

    Dengti visada dar šlapią paviršių.

    Ne daugiau kaip 0,10 kg/m²

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Norint išgauti kiek įmanoma tolygesnį paviršių, pasitelkti pakankamai kvalifikuotus darbuotojus.

    Viršijus apdorojimo laiką, gali atsirasti spalvos, blizgesio bei struktūros pakitimų.

    Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

    Patirtis rodo, kad dengiant paviršiaus laką ant silpnai uždengiančių atspalvių (pvz., geltono, raudono arba oranžinio), sukuriamas lazūros efektas. Tokiu atveju būtina derinti spalvas ir prireikus dengti kelis paviršiaus lako sluoksnius.

    Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

    Dėl nevienodų padengimo metodų ir didelių temperatūros skirtumų paviršius gali atrodyti netolygiai, nes skiriasi blizgesio lygis.

    Viršijus sluoksnio storį, nulašėjus prakaitui arba medžiagai, lakas ima putoti.

    Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

    Galima važiuoti transporto priemonėmis su guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminėms taškinėms apkrovoms.

     

     

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.