Prekės kodas 065101

  Clean FL

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) Apie 0,98 g/cm³
  Kvapas Švelnus

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_HB_145
  • AW_M_753
  • Darbo įrankių valymui

  Charakteristikos

  • Labai skalsus koncentratas
  • EG_R_42
  • Apdorojimas
   • Priemonę tolygiai paskirstyti ant sauso paviršiaus ir leisti jai įsigerti.

    VA1_M_782

    VA1_M_783

    VA1_M_784

    VA1_M_785

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Ilgesnis valiklio poveikis gali sukelti žalą.

    Pasirūpinti geru vėdinimu.

    BX_U_86

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.