Prekės kodas 307901

  MB ADD S

  Priedas, skirtas apdorojant purškimo būdu

  Produkto charakteristikos

  Išvaizda Neskaidrus mėlynas skystis
  Tankis (20 °C) Apie 1,00 g/cm³
  Konsistencija Skystokas

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Produkto „MB 2K“ apdorojimas purškimo būdu
  • Produkto „MB 2K [eco]“ apdorojimas purškimo būdu
  • Produkto „MB 1K rapid“ apdorojimas purškimo būdu
  • Produkto „Betofix OS 5b+“ apdorojimas purškimo būdu

  Charakteristikos

  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Skystinantis
  • Apdorojimas
   • Prieš apdorojimą medžiagą gerai pakratyti.

    Lengvai maišant supilti į skystą komponentą.

    Didžiausias pridedamas kiekis: 1000 ml / 25 kg rišiklio „MB 2K“
    Didžiausias pridedamas kiekis: 1000 ml / 25 kg rišiklio „MB 2K [eco]“
    Didžiausias pridedamas kiekis: 1000 ml / 25 kg rišiklio „MB 1K rapid“

    Didžiausias pridedamas kiekis: 750 ml / 25 kg rišiklio „Betofix OS 5b+“

     

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 9 mėn.

  • Išeiga
   • Ne daugiau kaip 4 % bendro kiekio, naudojant produktą „MB 2K“
    Ne daugiau kaip 4 % bendro kiekio, naudojant produktą „MB 2K [eco]“
    Ne daugiau kaip 4 % bendro kiekio, naudojant produktą „MB 1K rapid“
    Ne daugiau kaip 3 % bendro kiekio, naudojant produktą „Betofix OS 5b+“

  • Bendra informacija
   • Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai