Prekės kodas 683826

Epoxy SIC Color ESD

Elektrostatinį krūvį išsklaidanti (ESD) kieta grūdėta danga

Atspalvis:
Spec. atspalviai užsakant 100 kg ir daugiau | 6838
Pakuotė

Produkto charakteristikos

A komp.

Tankis (20 °C) 1,70 g/cm³
Klampumas (25 °C) tiksotropinis

B komp.

Tankis (20 °C) 1,05 g/cm³
Klampumas (25 °C) 130 mPa s

Mišinys

Tankis (20 °C) 1,56 g/cm³
Klampumas (25 °C) tiksotropinis

* Atsparumo ugniai bandymo klasė apibrėžtose sistemose (žr. „Remmers“ laidžių sistemų degumo klasifikavimo bandymo ataskaitą)

Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

Panaudojimo sritys

 • Tekstūrinė kieta grūdėta danga, skirta, pvz., ESD apsauginėms zonoms

Charakteristikos

 • Mažinantis slydimą
 • Laidi / elektrostatinį krūvį išsklaidanti (ESD) danga
 • Tūrinis savitasis laidumas naudojant sistemoje
 • Sudėtyje nėra kietųjų druskų ir vandeninių druskų tirpalų
 • Mašininių dažų ir grindų dangos suderinamumo testas
 • Atsparumas dilimui
 • Atsparumas mechaniniam poveikiui
 • Atsparumas cheminiam poveikiui
 • Visiškai sureagavusi medžiaga fiziologiškai nekenksminga
 • Pasiruošimas darbui
  • Reikalavimai pagrindui

   Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

   Būtina naudoti tinkamus „Remmers Epoxy" serijos gruntus, glaistus, skirtus įbrėžimams išlyginti, arba skiedinius.

  • Paruošimas

   Prieš dengiant produktą ant pagrindo, jį reikia išlyginti, pvz., naudojant glaistą, skirtą įbrėžimams išlyginti.

   Prieš dengiant reikia paruošti įžeminimo elementus ir varinę įviją, atsižvelgiant į ploto dydį ir formą. Būtina užtikrinti, kad nei vienas paviršiaus taškas nebūtų nutolęs nuo įžeminimo vietos ar prie jos prijungtos varinės įvijos daugiau kaip 10 m.

   Išsami informacija pateikta atitinkamo produkto galiojančiame techniniame aprašyme.

 • Paruošimas
  • Kombinuota pakuotė

   Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

   Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

   (apie 300–400 aps./min.).

   Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

   Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

   Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

 • Apdorojimas
  • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

 • Įrankiai / valymas
  • Išlyginamoji mentelė, tinkamas tekstūrinis volelis, tinkamas maišytuvas

  • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

   Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

   Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

 • Sandėliavimas / galiojimas
  • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn. (A komp.) ir 24 mėn. (B komp.).

 • Išeiga
  • Apie 0,6 kg/m² rišiklio

 • Panaudojimo pavyzdžiai
  • Struktūrinė danga

   Medžiagą paskleisti lygiai ant paviršiaus išlyginamąja mentele arba, jei apdorojamas paviršius virš galvos, išlenkta glaistykle ir tolygiai paskirstyti.

   Dėl netolygaus paskirstymo gali atsirasti matomų tekstūros skirtumų.

   Padengus, dar neišdžiūvusią medžiagą reikia intensyviai išlyginti tekstūriniu voleliu kryžminiais judesiais. Siekiant sumažinti volavimo žymes ir pan., dangą dar kartą palyginti be spaudimo, pvz., 50 cm tekstūriniu voleliu, viena kryptimi.

   apie 0,6 kg/m² rišiklio

 • Bendra informacija
  • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

   Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

   Patirtis rodo, kad silpnai dengiančios spalvos (pvz., geltona, raudona arba oranžinė ir pan.) turi lazūros efektą, todėl reikalingas to paties atspalvio gruntas.

   Dėl mažos oro drėgmės gali padidėti varža, o dėl netolygaus storio arba storesnio dangos sluoksnio danga gali tapti visiškai nelaidi elektros srovei.

   Prieš tikrinant ESD vertes rekomenduojame nuvalyti ESD batus, elektrodus ir grindų dangą izopraponoliu arba etanoliu (95 %) ir palaukti, kol jis išgaruos.

   Galutinė paviršiaus struktūra priklauso nuo statybvietės sąlygų ir apdorojimo. Tai reiškia, kad paviršiaus struktūrai netaikoma atsakomybė už gaminį.

   Jei suformuojamas per plonas produkto sluoksnis arba dirbama esant žemai temperatūrai, gali nukentėti suformuoto sluoksnio išvaizda.

   Dėl naudojimo būdo ir sistemos, tekstūruojant tiksotropines dangos medžiagas oro kišenėse gali susidaryti poros, kuriose naudojimo metu gali kauptis nešvarumai.

   Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

   Galima važiuoti transporto priemonėmis su guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminėms taškinėms apkrovoms.

   Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

   Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

   Paprastai slydimą mažinančias dangų sistemas reikia valyti dažniau nei lygias dangas, todėl valymui reikėtų naudoti valymo mašinas su minkštais šepečiais.

   Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

 • Nurodymai utilizavimui
  • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

 • Saugumas / taisyklės
  • Tik profesionaliam naudojimui!

   Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape ir brošiūroje „Epoksidinių dervų naudojimas statybų pramonėje ir jų poveikis aplinkai“ (Deutsche Bauchemie e.V., 3-iasis leidimas, 2022 m.).