Prekės kodas 27001825

  Kvarcinis smėlis 0,4–0,8 mm

  variantas
  270018 | Kvarcinis smėlis / Quarzsand 0,4-0,8 mm
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Forma Tvirta
  Grūdėtumas apie 0,4–0,8 mm
  Tūrinis tankis 1,7 g/cm³

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Smėlio sluoksnis „Remmers“ sistemose

  Charakteristikos

  • Išplautas
  • Išdžiovintas ugnimi
  • Be dulkių
  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Priklausomai nuo naudojimo (žr. atitinkamo rišiklio Techninių duomenų lapą)

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Pabarstai

    Gausiai ir tolygiai apibarstyti paruoštą, dar neišdžiūvusią „Remmers“ dangą.

    Dangai sukietėjus, pašalinti neprilipusios medžiagos perteklių.

    apie 4–6 kg/m², įskaitant perteklių

  • Bendra informacija
   • Maksimalus pripildymo lygis priklauso nuo naudojamo rišiklio, sluoksnio storio ir statybvietės sąlygų.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.