Prekės kodas 116026

Epoxy ST 100

Skaidri grunto ir skiedinio derva

Produkto charakteristikos

A komp.

Tankis (20 °C) 1,12 g/cm³
Klampumas (25 °C) 870 mPa s

B komp.

Tankis (20 °C) 1,03 g/cm³
Klampumas (25 °C) 200 mPa s

Mišinys

Tankis (20 °C) 1,10 g/cm³
Klampumas (25 °C) 600 mPa s

Po reakcijos

Atsparumas lenkimui 23 N/mm² *
Atsparumas gniuždymui 95 N/mm² *

* Epoksidinės dervos skiedinys 1 : 5 su standartiniu smėliu

Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

Panaudojimo sritys

 • Gruntas, įtrūkių perdengimas, išlyginamasis sluoksnis
 • Naudojamas spaudimui atspariems skiediniams, savaime išsilyginančioms dangoms gaminti
 • Šiurkščių paviršių bazinis sluoksnis
 • Sistemoje „Remmers Deck OS 8 classic“ naudojamas gruntas

Charakteristikos

 • Atsparumas mechaniniam poveikiui
 • Atsparumas cheminiam poveikiui
 • Geras prasiskverbimas
 • Mašininių dažų ir grindų dangos suderinamumo testas
 • Sudėtyje nėra plastifikatorių, nonilfenolių ir alkilfenolių
 • Visiškai sureagavusi medžiaga fiziologiškai nekenksminga
 • Tinka naudoti kaip gruntas be pabarstų, prieš dengiant „Remmers" PU ir EP dangas
 • Pasiruošimas darbui
  • Reikalavimai pagrindui

   Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

   Pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

   Naudojant sistemoje OS 8, pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 2,0 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,5 N/mm²).

   Pateikiama bandymų ataskaita pagal DIN EN 13578 apie sukibimo savybes esant drėgmės skverbimuisi iš galo (OS 8 sistemoje).

   Prieš naudojimą turi būti pasiekta pagrindo drėgmės pusiausvyra, o naudojimo metu jį reikia apsaugoti nuo drėgmės skverbimosi iš galo.

   Betonasne daugiau kaip 4 M-% drėgmės

   Cemento sluoksnisne daugiau kaip 4 M-% drėgmės

   Anhidrito sluoksnisne daugiau kaip 0,3 M-% drėgmės

   Magnezito sluoksnis2–4 M-% drėgmės

   Anhidritinių ir magnezitinių dangų atveju būtina užtikrinti, kad į jas nepatektų drėgmė iš statybinių komponentų ar dirvožemio.

   Anhidritinėms ir magnezitinėms dangoms paprastai rekomenduojama naudoti vandens garams laidžias sistemas.

  • Paruošimas

   Pagrindą paruošti tam skirtomis priemonėmis, pvz., deimantiniu šlifuokliu arba šratavimo mašina, kad jis atitiktų pirmiau nurodytus reikalavimus.

   Pagrindo ištrupėjusias vietas ir įtrūkius užpildyti naudojant „Remmers" RM sistemas (RM = „Repair Mortar“) arba „Remmers" EP skiedinius, kad paviršius būtų lygus.

 • Paruošimas
  • Kombinuota pakuotė

   Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

   Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

   (apie 300–400 aps./min.).

   Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

   Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

   Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

 • Apdorojimas
  • Kietėjimo procesą galima pagreitinti pridėjus medžiagos „ACC H“. Apdorojimo nurodymai pateikiami paprašius!

   Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

 • Įrankiai / valymas
  • Išlyginamoji mentelė, dantytoji mentelė, dantytoji glaistyklė, guminė glaistyklė, epoksidinis volelis, dygliuotas volelis, maišytuvas arba priverstinės sąveikos maišytuvas

  • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

   Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

   Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

 • Sandėliavimas / galiojimas
  • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

 • Išeiga
  • Žr. naudojimo pavyzdžius

 • Panaudojimo pavyzdžiai
  • Impregnavimas/ sutvirtinimas

   Medžiagą praskiesti skiedikliu „V101“ iki 20 M-% ir paskleisti ant paviršiaus, kol ji įsigers. Paskirstyti tam skirtomis priemonėmis, pvz., gumine glaistykle, ir galiausiai išlyginti epoksidiniu voleliu.

   Gali prireikti kelių sluoksnių.

   apie 0,30–0,50 kg/m² rišiklio (priklausomai nuo pagrindo)

  • Gruntavimas

   Gausiai užtepti medžiagą ant paviršiaus. Paskleisti tinkamomis priemonėmis, pvz., gumine glaistykle, tada voluoti epoksidiniu voleliu, kad paviršiaus poros būtų visiškai užpildytos.

   Gali prireikti kelių sluoksnių.

   apie 0,30–0,50 kg/m² rišiklio (priklausomai nuo pagrindo)

  • Išlyginamasis sluoksnis/ šiurkštumų išlyginimas

   Iki 1 : 1 masės dalimis užpildytą medžiagą užpilti ant paviršiaus, paskleisti ją tinkama mentele ir prireikus išlyginti dygliuotu voleliu.

   Sluoksnio milimetrui: apie 0,85 kg/m² rišiklio
   ir 0,85 kg/m² produkto „Selectmix 01/03“

  • Sintetinės dervos skiedinys

   Iki 1 : 10 masės dalimis užpildytą medžiagą lieti dar neišdžiūvusio epoksidinės dervos jungiamojo sluoksnio, paskirstyti išlyginamąja mentele ir išlyginti.

   Sluoksnio milimetrui: apie 0,2 kg/m² rišiklio
   ir 2,0 kg/m² produkto „Selectmix 0/10“

  • Bazinis sluoksnis šiurkštiems paviršiams

   Iki 1:1 masės dalimis užpildytą medžiagą dengti ant paruošto paviršiaus, paskirstyti tam skirta dantytąja mentele arba dantytąja glaistykle ir prireikus apdoroti dygliuotu voleliu.

   Ant šviežiai padengto bazinio sluoksnio gausiai užbarstyti ugnyje išdžiovintą kvarcinį smėlį.

   Dangai sukietėjus, pašalinti neprilipusios medžiagos perteklių.

   Bazinio sluoksnio milimetrui:
   apie 0,85 kg/m² rišiklio
   ir 0,85 kg/m² produkto „Selectmix 01/03“

 • Bendra informacija
  • Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

   Gruntas visuomet turi būti dengiamas taip, kad užpildytų poras! Kartais dėl to gali šiek tiek padidėti išeiga. Taip pat gali prireikti antro grunto sluoksnio.

   Dėl skirtingo mineralinių paviršių sugeriamumo, impregnuoti paviršiai gali atrodyti kaip išmarginti. Netinka naudoti, jei dangoms keliami griežti išvaizdos reikalavimai.

   Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

   Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

   Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

   Naudojant sistemas „OS 8“, reikia atsižvelgti į atitinkamus naudojimo nurodymus.

   Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

 • Nurodymai utilizavimui
  • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

 • Saugumas / taisyklės
  • Tik profesionaliam naudojimui!

   Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape ir brošiūroje „Epoksidinių dervų naudojimas statybų pramonėje ir jų poveikis aplinkai“ (Deutsche Bauchemie e.V., 3-iasis leidimas, 2022 m.).