Prekės kodas 667426

PUR Deco Color

Dekoratyvinė danga

Atspalvis:
Spec. atspalviai užsakant 10 kg ir daugiau | 6674
Pakuotė

Produkto charakteristikos

A komp.

Tankis (20 °C) 1,44 g/cm³
Klampumas (25 °C) 8200 mPa s

B komp.

Tankis (20 °C) 1,13 g/cm³
Klampumas (25 °C) 2500 mPa s

Mišinys

Tankis (20 °C) 1,31 g/cm³
Klampumas (25 °C) 4800 mPa s

Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

Panaudojimo sritys

 • Dekoratyvinė grindų danga
 • Dviejų spalvų technologija

Charakteristikos

 • Žingsnių garso slopinimas
 • Spalvos patvarumas
 • Atsparumas mechaniniam poveikiui
 • Statinis įtrūkių perdengimas
 • Pasiruošimas darbui
  • Reikalavimai pagrindui

   Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

   Pagrindas turi būti sausas.

   Pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

   Cementiniams pagrindams privaloma naudoti tinkamą „Remmers Epoxy“ gruntą arba „Epoxy“ paviršiaus išlyginimo priemones.

   Tinkamais gruntais laikomi „Epoxy ST 100“, „Epoxy GL 100“, „Epoxy Primer PF“ ir „Epoxy FAS 100“. Jie turi būti padengti per 24 val. Priešingu atveju pagrindą reikia nušlifuoti iki baltumo.

   Išsami informacija pateikta atitinkamo produkto galiojančiame techniniame aprašyme.

 • Paruošimas
  • Kombinuota pakuotė

   Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

   Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

   (apie 300–400 aps./min.).

   Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

   Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

   Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

 • Apdorojimas
  • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

 • Įrankiai / valymas
  • Dantytoji mentelė, dantytoji glaistyklė, išlyginamoji mentelė, tinkamas maišytuvas

  • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

   Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

   Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

 • Sandėliavimas / galiojimas
  • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

 • Išeiga
  • Žr. naudojimo pavyzdžius

 • Panaudojimo pavyzdžiai
  • Danga

   Medžiagą paskleisti ant paruošto paviršiaus ir paskirstyti tinkamais įrankiais, pvz., išlyginamąja mentele, dantytąja mentele arba dantytąja glaistykle.

   Nurodyti apytiksliai suvartojimo kiekiai nustatyti apdorojant lygius, suniveliuotus pagrindus.

   Išeiga priklauso nuo pagrindo, temperatūros, reikalingo sluoksnio storio ir reikalavimų išvaizdai.

   mažiausiai 2,0 kg/m² rišiklio
   mažiausiai 3,0 kg/m² rišiklio, taikant dviejų spalvų technologiją

 • Bendra informacija
  • Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

   Taikant dviejų spalvų technologiją, bendras grindų vaizdas daugiausiai priklauso nuo atliekamų darbų kokybės ir statybvietės sąlygų.

   Kiekvienos grindys yra unikalios ir negali būti atkartotos.

   Statybvietė sąlygos ir darbų atlikimo kokybė gali skirtis nuo sąlygų ir kokybės rengiant parodomąjį pavyzdį!

   Apdorojamą plotą būtina užsandarinti tinkamais „Remmers“ produktais.

   Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

   Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

   Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

   Galima važiuoti transporto priemonėmis su guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminėms taškinėms apkrovoms.

   Biurų darbo vietose ant grindų rekomenduojama patiesti polikarbonato kilimėlius.

   Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

 • Nurodymai utilizavimui
  • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

 • Saugumas / taisyklės
  • Tik profesionaliam naudojimui!

   Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.