Prekės kodas 600101

  Epoxy BS 2000

  Epoksidinis gruntas vandens pagrindu

  Atspalvis: Skaldos pilkas/Kieselgrau | 6001
  Atspalvis: Skaldos pilkas/Kieselgrau | 6001
  Pasirinkite atspalvį

  Produkto charakteristikos

  Kietųjų dalelių kiekis 55 M-%

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,45 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 1900 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,12 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 230 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,41 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 450 mPa s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Gruntas, naudojamas vandens garams laidžiose „Remmers“ sistemose
  • AW_GR_294
  • Sistemos dalis „TÜV PROFICERT-product Interior“ sertifikuotose sistemose (707106482-1, -5)

  Charakteristikos

  • Puikus sukibimas su įvairiais paviršiais
  • Pralaidumas vandens garams
  • Sudėtyje nėra plastifikatorių, nonilfenolių ir alkilfenolių
  • Visiškai sureagavusi medžiaga fiziologiškai nekenksminga
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

    Prieš naudojimą turi būti pasiekta pagrindo drėgmės pusiausvyra, o naudojimo metu jį reikia apsaugoti nuo drėgmės skverbimosi iš galo.

    Betonas ne daugiau kaip 6 M-% drėgmės

    Cemento išlyginamasis sluoksnis ne daugiau kaip 6 M-% drėgmės

    Anhidrito sluoksnisne daugiau kaip 0,3 M-% drėgmės

    Magnezito sluoksnis2–4 M-% drėgmės

    Anhidritinių ir magnezitinių dangų atveju būtina užtikrinti, kad į jas nepatektų drėgmė iš statybinių komponentų ar dirvožemio.

    Anhidritinėms ir magnezitinėms dangoms paprastai rekomenduojama naudoti vandens garams laidžias sistemas.

    Dengiant ant keraminės dangos, senos dangos, išlyginamosios masės ar ant viduje esančio išlieto asfalto (AS-IC 10), prieš tai būtina atlikti bandomuosius darbus ant nedidelio ploto ir patikrinti dangų suderinamumą.

   • Paruošimas

    Pagrindą paruošti tinkamomis priemonėmis, pvz., šratiniu šlifuokliu, kad jis atitiktų pirmiau išvardytus reikalavimus.

    Pagrindo ištrupėjusias vietas ir įtrūkius užpildyti naudojant „Remmers" RM sistemas (RM = „Repair Mortar“) arba „Remmers" EP skiedinius, kad paviršius būtų lygus.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

    Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

    Dengiant ant stipriai absorbuojančių paviršių, produktą prireikus skiesti iki 10 % vandens.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +8 °C iki maks. +30 °C

   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja, ypač jei yra didelė oro drėgmė.

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas, volelis, šepetys, guminė grandyklė, mentelė, mikseris

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir nešvarumus plauti vandeniu nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 9 mėn.

  • Išeiga
   • Žr. skiltyje "Panaudojimo pavyzdžiai"

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Gruntavimas

    Gausiai užtepti medžiagą ant paviršiaus. Paskleisti tinkamomis priemonėmis, pvz., gumine glaistykle, tada voluoti epoksidiniu voleliu, kad paviršiaus poros būtų visiškai užpildytos.

    Gali prireikti kelių sluoksnių.

    Apie 0,15 - 0,25 kg/m² rišamosios medžiagos (priklausomai nuo pagrindo)

  • Bendra informacija
   • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Gruntas visuomet turi būti dengiamas taip, kad užpildytų poras! Kartais dėl to gali šiek tiek padidėti išeiga. Taip pat gali prireikti antro grunto sluoksnio.

    Dengiant ant silpnai absorbuojančių arba šiek tiek hidrofobiškų pagrindų, tam tikromis aplinkybėmis gali atsirasti drėkinimo problemų. Tokiu atveju reikia dengti antrą sluoksnį.

    Mišinio naudojimo trukmės pabaigos neišduoda nei didėjantis klampumas, nei kylanti temperatūra. Todėl negalima viršyti nurodytos apdorojimo trukmės.

    Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

    Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

    Naudojant sistemose, kurioms būtinas leidimas, duomenys pateikiami atitinkamame leidime.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape ir brošiūroje „Epoksidinių dervų naudojimas statybų pramonėje ir jų poveikis aplinkai“ (Deutsche Bauchemie e.V., 3-iasis leidimas, 2022 m.).

  Galimi sistemos produktai