Prekės kodas 162505

  Induline DW-609

  Dengiamasis gruntas, tarpinė ir galutinė danga vandens pagrindu, dengiama purškimo metodu pagal BRL 0817

  Blizgesio lygis
  Atspalvis: Spec. atspalviai | 1625
  Atspalvis: Spec. atspalviai | 1625
  Pasirinkite atspalvį
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Rišamoji medžiaga Spec. akrilato / PU polimerai
  Tankis (20 °C) Apie 1,15 g/cm³
  Kvapas Būdingas
  Blizgesys Šilko blizgesio / labai blizgus
  Klampumas Apie 2000 mPas

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko ir vidaus medienai
  • Spygliuočių ir lapuočių medienai
  • Stabilių matmenų medienos gaminiams, pvz., langams ir durims
  • Gruntas, tarpinė ir galutinė danga
  • Vieno arba kelių sluoksnių dengimas

  Charakteristikos

  • Labai geras dengiamumas
  • Geras pasiskirstymas
  • Izoliuojančio poveikio palaikymas naudojant tinkamą gruntą ir tarpines dangas
  • Didesnis atsparumas sulipimui
  • Mažas polinkis geltonuoti ir kreiduotis
  • Didelis patvarumas dėl specialaus rišiklių derinio
  • Labai geras atsparumas krušai: elastingumas esant žemai temperatūrai
  • Atsparumas nešvarumams
  • Greitai susidarantis atsparumas vandeniui: sumažinama dangos pažeidimo rizika (pvz., atliekant statybos darbus žiemą)
  • Labai mažas polinkis į laikinų vandens dėmių susidarymą
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

    Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %

   • Paruošimas

    Prireikus impregnuoti neatsparią medieną medienos apsaugos priemonėmis* (Biocidus naudoti atsargiai!
    Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!).

    Padengti tam skirtu gruntu ir tarpine danga ir prireikus atlikti tarpinį šlifavimą.

  • Apdorojimas
   • Pateikti duomenys taikomi neskiestai medžiagai. Geriausias purškimo rezultatas pasiekiamas, kai medžiagos temperatūra yra 15–20 °C.

    Pasirūpinti geru vėdinimu.

    Patikrinti suderinamumą su pagrindu ir atspalvį užtepant bandomąjį sluoksnį.

    Dengiant purkštuvu „Airless“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 70–90 bar.

    Dengiant purkštuvu „Airmix“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 70–90 bar, pulverizatoriaus slėgis 1–2 bar.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

    Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

    Neapdoroti esant tiesioginiams saulės spinduliams ir žemesnei nei 15 °C arba aukštesnei nei 30 °C temperatūrai.

    Laką galima perdirbti įprastai. Dėl mišinių perdirbimo pasitarti su „Remmers“ techninės priežiūros skyriumi.

    Kad spalvotos medienos sudedamosios dalys neprasiskverbtų, kai dengiama baltų ar šviesių atspalvių danga, naudoti tinkamą izoliacinį gruntą ir tarpines dangas.

    Dengiant vandens pagrindo dangomis visuomet išlieka spalvos pasikeitimo rizika dėl medienos sudedamųjų dalių.

    Norint išvengti storesnio sluoksnio, pvz., naudojant visiškai padengiančius atspalvius, vietoje balto grunto, paviršių reikėtų apdoroti skaidriu gruntu. Tuomet tarpinis sluoksnis dengiamas kartu su spalvota viršutine danga.

    Leistinas sauso sluoksnio storis turi atitikti VFF duomenų lape HO.03 pateiktas specifikacijas.

    Medienos rūšiai būdingų dangų rekomendacijas langams ir lauko durims apdoroti galima rasti sistemų ieškiklyje interneto svetainėje www.remmers.com.

   • Džiūvimas

    Nelimpa dulkės: maždaug po 1 val.
    Galima šlifuoti ir dengti kitą sluoksnį: maždaug po 4 val.
    (Praktinės vertės esant 23 °C temperatūrai, 50 % santykinei oro drėgmei ir 150–175 μm drėgnos plėvelės storiui)

    Galima šlifuoti ir dengti kitą sluoksnį pagreitinus džiūvimą: 20 min. nugarinimo trukmė (esant 20 °C temperatūrai ir 65–75 % santykinei oro drėgmei) / 75 min. džiūvimo fazė (apie 45 °C, 1 m/s oro cirkuliacija) / 20 min. atvėsimo fazė

   • Skiedimas

    Jei reikia, skiedžiama vandeniu (maks. 5 %).

  • Įrankiai / valymas
   • Rankiniai purškimo pistoletai, automatinė purškimo įranga, „E-Statik“ įranga

   • Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • 150–300 ml/m² (+ purškimo nuostoliai)
    (atitinka 150–300 µm drėgnos plėvelės storį ir 60–120 µm sausos plėvelės storį)

    Galimi skirtumai, priklausomai nuo atspalvių.

  • Bendra informacija
   • Sandarinimas:

    Sandarinimo priemonės turi būti suderinamos su dažų danga ir gali būti naudojamos tik dažams visiškai išdžiūvus.

    Naudoti tik sandarinimo profilius be plastifikatorių.

    Dažymo kokybės užtikrinimas:

    Į šį produktą įpylus 10–20 % vandens, gaunamas paruoštas naudoti lakas, skirtas paviršiams perdažyti ir koreguoti.

    Priežiūra ir restauravimas:

    Lauko medieną nuolat veikia oro ir aplinkos sąlygos. Dangai būdingas natūralus senėjimas, nykimas ir nusidėvėjimas. Nusidėvėjimo greitis priklauso nuo medines konstrukcijas veikiančio poveikio (silpnas, vidutinis, stiprus). Vieną konstrukciją arba objektą gali veikti skirtingos oro sąlygos. Norint medienos konstrukcijoms suteikti ilgalaikę apsaugą, rekomenduojama paviršių kasmet patikrinti, o bet kokias pažeistas vietas iš karto išvalyti ir iš naujo apdoroti arba pataisyti.

    Valymui ir priežiūrai rekomenduojama naudoti durims arba langams skirtą priežiūros rinkinį.

    Jei dangos medžiagos yra ryškių spalvų, jos gali šiek tiek išblukti, pvz., valant. Šie reiškiniai yra laikini, pavieniai ir neturi įtakos produkto kokybei. Žr. techninę informaciją TI 5.12 „Dažų kreidavimasis“.

    Restauruojant dengti produktų „Aqua AG-26-Allgrund“ ir „Aqua DL-65-Decklack PU“ arba „Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1“ sluoksnį.

    Dengiant lauke esančias medines konstrukcijas laikytis galiojančių standartų ir gairių (VFF informacinių dokumentų, BFS informacinio dokumento Nr. 18, VdL gairių, IFT gairių).

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.