Prekės kodas 316101

  Epoxi-Holzverfestigung

  Atspalvis: Epoxi-Holzverfestigung | 3161
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Vidaus patalpų medienai
  • AW_HK_46
  • AW_HK_28
  • AW_HK_27
  • AW_HK_44

  Charakteristikos

  • EG_HK_32
  • Didelis skvarbumas dėl mažos klampos
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

   • Paruošimas

    Plieniniu šepečiu pašalinti kenkėjų paliktus medienos miltelius ir pleištus.

    U2_HB_20

  • Apdorojimas
   • VA1_D_5

    Jei reikia, padengti kitą sluoksnį ant dar šlapio pagrindo.

    VA1_D_7

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinamas suderinamumas, atspalvis ir sukibimas su paviršiumi.

    Pasirūpinti geru vėdinimu.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo valyti skiedikliu „V 101“.

    Medžiagai išdžiūvus arba sukietėjus, įrankių nuvalyti nebeįmanoma.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.