Prekės kodas 316101

  Epoxi-Holzverfestigung

  Dvikomponentis medienos stabilizatorius epoksidinės dervos pagrindu be tirpiklių

  Atspalvis: Bespalvis/Farblos | 3161
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) Apie 1,07 g/cm³
  Kvapas Būdingas
  Klampumas (20 °C) Apie 100 mPas

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Vidaus patalpų medienai
  • Lauko medienai, tik mažiems plotams
  • Grybelių ir vabzdžių paveiktų medinių dalių stabilizavimas
  • Istorinių medinių komponentų (pvz., autentiškų pastatų, antikvarinių daiktų) išsaugojimui
  • Sukibimą skatinanti medžiaga, skirta epoksidiniam medienos pakaitalui

  Charakteristikos

  • Vandens garų barjero sutvirtinimas
  • Didelis skvarbumas dėl mažos klampos
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

   • Paruošimas

    Plieniniu šepečiu pašalinti kenkėjų paliktus medienos miltelius ir pleištus.

    Prireikus medinius komponentus iš anksto apdoroti produktu „IG-10-Imprägniergrund IT“, siekiant prevenciškai apsaugoti juos nuo medieną ardančių vabzdžių ir grybelių.

  • Apdorojimas
   • Medžiagą padengti teptuku greitai ir tolygiai, vos sumaišius.

    Jei reikia, padengti kitą sluoksnį ant dar šlapio pagrindo.

    Medžiagos nepilti ir nenaudoti jos pertekliaus.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

    Pasirūpinti geru vėdinimu.

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas

   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo valyti skiedikliu „V 101“.

    Medžiagai išdžiūvus arba sukietėjus, įrankių nuvalyti nebeįmanoma.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Priklausomai nuo pagrindo, apie 250–500 g/m² vienam sluoksniui

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.