• Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

  Prekės kodas 325684

  Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

  Pasirinktų „1K-Aqua“ serijos lakų atsparumo ir sukibimo su stiklu pagerinimas

  variantas
  3256 | Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) Apie 1,01 g/cm³

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Stiklo lakų gamybai
  • Spalvotas stiklo nugarėlės dizainas
  • Lako atsparumo pagerinimas
  • Baldų gamybai ir parduotuvių įrengimui
  • Naudojamas su pasirinktais „1K-Aqua“ serijos lakais

  Charakteristikos

  • „2K-Ready“: pasirinktų vienkomponenčių lakų atsparumo cheminėms medžiagoms, įbrėžimams ir dilimui gerinimas
  • Daug geresnis lako sukibimas su stiklu
  • Sudėtyje nėra izocianatų
  • Nesudėtingas tvarkymas
  • Nenustatyta naudojimo trukmė (po 8 val. lakui vėl būdingos vienkomponenčio produkto savybės)
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

  • Apdorojimas
   • Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.