Prekės kodas 386830

  Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat

  Itin veiksminga darbo įrankių valymo priemonė

  variantas
  3868 | Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) Apie 0,98 g/cm³
  Kvapas Švelnus

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Darbo įrankių valymui
  • Purškimo prietaisai, pakabinami bėgeliai, purškimo automatų konvejerio juostos ir t.t.

  Charakteristikos

  • Labai skalsus koncentratas
  • Lengvai pašalina šviežius lako vandens pagrindu likučius
  • Nekenkia anoduotų komponentų paviršiams (pvz., pistoletui su piltuvėliu)
  • Apdorojimas
   • Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Nustatyti poveikio trukmę ir suvartojimo kiekį bandomajame plote.

    Pasirūpinti geru vėdinimu.

    Ilgesnis valiklio poveikis gali sukelti žalą.

    Po kiekvieno valymo apdorotus paviršius ar darbo įrankius nuplauti švariu vandeniu ir nusausinti.

   • Skiedimas

    Praskiesti koncentratą vandeniu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Priklausomai nuo poreikio ir užterštumo lygio:
    10 % vandens tirpalas esant normaliam užterštumui
    20 % vandens tirpalas esant stipriam užterštumui
    Neatskiestas įsisenėjusiems nešvarumams

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.