Prekės kodas 061730

  Funcosil OFS

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) 1
  pH-vertė Apie 7,0 neutrali
  Veikliųjų medžiagų kiekis masės % Apie 10
  Pagalbinės medžiagos Vanduo

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_I_31
  • Virtuvės stalviršiams iš natūralaus akmens (mažiau tepasi)
  • AW_I_32
  • AW_I_11
  • Sritys ties grindimis ir sienomis

  Charakteristikos

  • Nepralaidus riebalams, alyvai ir nešvarumams
  • Nepralaidus vandeniui
  • Pralaidus vandens garų difuzijai
  • Atsparus šarmams
  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Statybos defektus, tokius kaip įtrūkiai, nesandarios siūlės, netinkamos jungtys, kylanti ir higroskopinė drėgmė, reikia pašalinti iš anksto.

  • Apdorojimas
   • VA1_I_3

    VA1_I_10

    VA1_I_12

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankiai turi būti sausi ir švarūs.

    Po panaudojimo ir prieš ilgesnes darbo pertraukas įrankius valyti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

    Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

  • Išeiga
   • Impregnanto poreikį reikia patikrinti pakankamai dideliame (1–2 m²) bandomajame plote.

    VB_I_2

  • Bendra informacija
   • Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Būtina užtikrinti, kad į hidrofobiniu impregnantu padengtą plotą nepatektų vanduo.

    AW_I_5tx

    Optimaliam impregnavimo poveikiui pasiekti labai svarbi impregnavimo medžiagos sugertis, kuri priklauso nuo statybinės medžiagos porėtumo ir drėgmės kiekio.

    Jei aplinkoje yra statybinėms medžiagoms kenksmingų druskų, atlikti kiekybinę kenksmingų druskų analizę.

    Didelis kenksmingų druskų kiekis gali stipriai pakenkti konstrukcijai, kurios defektų nesumažins net ir atliktas impregnavimas.

    Prieš tai naudotų valymo priemonių likučiai (pvz., paviršinio aktyvumo medžiagos, vaškai) gali neigiamai paveikti produkto veiksmingumą, todėl juos reikia kruopščiai pašalinti.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai