Prekės kodas 067305

  BFA

  Baktericidiniu, fungicidiniu ir algicidiniu poveikiu pasižyminti kombinuota priemonė pažaliavusių ir pažaliuoti galinčių statybinių medžiagų valymui ir gruntavimui

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Išvaizda Bespalvis arba šiek tiek gelsvas vandeningas skystis
  Tankis (20 °C) 1,0 kg/l
  pH vertė (20 °C) 7,5

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Prevencinė apsauga nuo pažaliavimo
  • Biologinių nešvarumų šalinimas nuo mineralinių pagrindų, WDVS sistemų ir dangų

  Charakteristikos

  • Puikus ilgalaikis poveikis
  • Neturi hidrofobizuojančio poveikio
  • Sudėtyje nėra sunkiųjų metalų
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Stambius nešvarumus pašalinti mechaniniu būdu arba aukšto slėgio valymo įrenginiu.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Paviršių valymas:

    Esant poreikiui, priemonę tinkamu įrankiu užtepti kelis kartus.

    Palaikius priemonę nurodytą laiką, apdorotą paviršių nuplauti.

    Prireikus pakartoti apdorojimą.

     

    Veikliosios medžiagos saugyklos įdiegimas:

    Esant poreikiui, priemonę tinkamu įrankiu užtepti kelis kartus.

    Apdoroto paviršiaus papildomai neplauti.

    Tinkamai išdžiovinus galimas tolesnis apdorojimas.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Prieš priemonę panaudojant pirmą kartą, jos tinkamumą išbandyti nematomoje vietoje.

    Poveikio trukmę ir suvartojimo kiekį nustatyti ant bandymui skirtų paviršių.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Turi būti įrengta reikiama priemonės surinkimo įranga

  • Įrankiai / valymas
   • Gremžiklis, šepetys, dažymo volelis ir žemo slėgio purškimo įrenginys

   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.

  • Išeiga
   • Mažiausiai 0,2 l/m², priklausomai nuo nešvarumo lygio

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Veikliosios medžiagos likučiai ir plovimui naudojamas vanduo, kuriame yra minėtų likučių negali patekti į iš sausinimo paviršiaus pašalinamą vandenį. Plovimui naudotą vandenį surinkti atskirai ir pašalinti/išpilti į užterštam vandeniui skirtą kanalizacijos sistemą vadovaujantis vietinėmis taisyklėmis. Nuorodos pateikiamos informaciniame dokumente DWA-M 370 „Atliekos ir nuotekos po fasadų valymo ir dangų šalinimo darbų“.

    Apie objektą turi būti informuojamos atsakingos įstaigos.

    Atliekų kodas 20 01 29* plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.