Prekės kodas 067305

  BFA

  Baktericidiniu, fungicidiniu ir algicidiniu poveikiu pasižyminti kombinuota priemonė pažaliavusių ir pažaliuoti galinčių statybinių medžiagų valymui ir gruntavimui

  Brošiūros

  product.brochures.loading

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Išvaizda Bespalvis arba šiek tiek gelsvas vandeningas skystis
  Tankis (20 °C) 1,0 kg/l
  pH vertė (20 °C) 7,5

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Prevencinė apsauga nuo pažaliavimo
  • Biologinių nešvarumų šalinimas nuo mineralinių pagrindų, išorinių termoizoliacinių sistemų ir dangų

  Charakteristikos

  • Puikus ilgalaikis poveikis
  • Neturi hidrofobizuojančio poveikio
  • Sudėtyje nėra sunkiųjų metalų
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Stambius nešvarumus pašalinti mechaniniu būdu arba aukšto slėgio valymo įrenginiu.

  • Apdorojimas
   • Paviršių valymas:

    Priemonę užtepti tinkamu įrankiu, prireikus tepti kelis kartus.

    Palaikius priemonę nurodytą laiką, apdorotą paviršių nuplauti.

    Prireikus pakartoti apdorojimą.

     

    Veikliosios medžiagos atsargų kaupimas:

    Priemonę užtepti tinkamu įrankiu, prireikus tepti kelis kartus.

    Apdoroto paviršiaus nenuplauti.

    Tinkamai išdžiovinus galimas tolesnis apdorojimas.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Prieš priemonę panaudojant pirmą kartą, jos tinkamumą išbandyti mažai matomoje vietoje.

    Nustatyti poveikio trukmę ir suvartojimo kiekį bandomajame plote.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Reikia pasirūpinti reikiamomis medžiagos surinkimo priemonėmis.

  • Įrankiai / valymas
   • Šveitimo šepetys, stambių šerių šepetys, dažų volelis ir žemo slėgio purkštuvas

    Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.

  • Išeiga
   • Mažiausiai 0,2 l/m², priklausomai nuo nešvarumo lygio

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Veikliosios medžiagos likučiai ir plovimui naudojamas vanduo, kuriame yra minėtų likučių negali patekti į iš sausinimo paviršiaus pašalinamą vandenį. Plovimui naudotą vandenį surinkti atskirai ir pašalinti/išpilti į užterštam vandeniui skirtą kanalizacijos sistemą vadovaujantis vietinėmis taisyklėmis. Nuorodos pateikiamos informaciniame dokumente DWA-M 370 „Atliekos ir nuotekos po fasadų valymo ir dangų šalinimo darbų“.

    Apie objektą turi būti informuojamos atsakingos įstaigos.

    Atliekų kodas 20 01 29* plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.