Prekės kodas 059015

  RM GF

  Mineralinis akmens restauravimo skiedinys

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas lenkimui po 28 d. Apie 7 N/mm²
  Atsparumas spaudimui (28 d.) Apie 20 N/mm²
  E modulis (DIN 1048) Apie 17 kN/mm²
  Didžiausias grūdėtumas 0,5 mm
  Tūrinis tankis Apie 1,6 kg/dm³
  Vandens sąnaudos Apie 4,8 - 5,0 l/25 kg

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Skulptūrų formavimas liejimo būdu
  • Atvirų ir uždarų formų liejimas

  Charakteristikos

  • Tinkamas liejimui
  • Mažas laisvųjų šarmų kiekis
  • Mažas vidinis įtempis
  • UV spinduliams atsparūs pigmentai
  • Reguliuojamas hidrofobiškai
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Būtini valymo darbai turėtų būti atliekami kiek įmanoma atsargiau, pvz., apipurškiant šaltu arba šiltu vandeniu arba valant garais; jeigu nešvarumai stipriai įsigėrę, pirmiausia reikėtų naudoti „rotec“ švelnaus smėliavimo metodą arba „Remmers“ valymo priemones [pvz. „Clean FP“, „Clean AC basic“, „Clean WR“].

    Meniniu ir istoriniu atžvilgiu vertingus statybinius dekoratyvinius elementus ir skulptūras apsaugoti pirmiausia atsargiai nuo jų pašalinant sukietėjusį purvą, o tada keletą kartų iš eilės juos gerai sutvirtinant atitinkamomis „Remmers KSE“ akmenį sutvirtinančiomis priemonėmis.

  • Apdorojimas
   • Prireikus, padaryti klojinius.

    Esant poreikiui, paruošti kontaktinį sluoksnį.

    Skiedinį lėtai pilti išilgai tam skirtos medinės lentjuostės arba į specialų pylimo įtaisą, formoje tolygiai išliejant ploną sluoksnį.

    Jei reikia, pakratyti.

    Priklausomai nuo sukurtos kopijos formos ir dydžio, ši gali būti išimta ir jeigu reikia papildomai apdorojama po maždaug 24 val.

    Palaukti mažiausiai 24 val. prieš dengiant kitos dangos sluoksnį.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Atspalviui įtakos turi apdailos ir paviršiaus apdorojimo būdas ir trukmė.

    Naudojant skirtingų partijų produktus, atspalviai gali šiek tiek skirtis!

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

  • Įrankiai / valymas
   • GR_HW_46

    Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 1,8 kg/l ertmei

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Specialūs atspalviai pagal atspalvio numerį (MF Nr., spalvų paletę, NCS ir pan.) arba pagal pateiktą pavyzdį (jei spalvos palaipsniui keičiasi arba naudojamos pereinamos spalvos, aiškiai nurodyti pageidaujamą atspalvį).

    Medžiagai išdžiūvus ar sukietėjus, galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdorojimo metodo. Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis nei vėliau išlygintas arba pašiauštas paviršius. Atspalviai taip pat gali šiek tiek skirtis dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo. Iš apačios įmirkę substratai gali pakeisti spalvą.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Šarminiai rišikliai gali pažeisti spalvotuosius metalus.

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.