Prekės kodas 182405

  Induline LW-715E

  Skaidri tarpinė ir galutinė danga vandens pagrindu, ypač tinkama dengti elektrostatiniu purškimo metodu

  Blizgesio lygis
  Atspalvis: Spec. atspalviai | 1824
  Atspalvis: Spec. atspalviai | 1824
  Pasirinkite atspalvį

  Produkto charakteristikos

  Rišamoji medžiaga Specialūs PU/Akrilato polimerai
  Tankis (20 °C) Apie 1,04 g/cm³
  Kvapas Būdingas
  Blizgesys Satino matinis / matinis / pusiau blizgus / šilko blizgesio

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko ir vidaus medienai
  • Spygliuočių ir lapuočių medienai
  • Stabilių matmenų medienos gaminiams, pvz., langams ir durims
  • Apsaugotoms konstrukcijoms: pvz., mediniams/aliuminiams langams
  • Tarpinė ir galutinė danga
  • Vieno arba kelių sluoksnių dengimas

  Charakteristikos

  • Geras pasiskirstymas
  • Itin atsparus UV spinduliams ir nepraranda atspalvio
  • Atsparus sulipimui (pagal HO.03 gaires)
  • Maloni paviršiaus tekstūra
  • Labai žvilga
  • Didelis patvarumas dėl specialaus rišiklių derinio
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

    Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %

   • Paruošimas

    Prireikus impregnuoti neatsparią medieną medienos apsaugos priemonėmis* (Biocidus naudoti atsargiai!
    Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!).

    Prieš naudojant produktą paviršių apdoroti tinkamu gruntu ir tarpine danga; prireikus atlikti tarpinį šlifavimą.

    Sujungimo siūles apsaugoti produktu „Induline V-Fugenschutz“ arba „Induline AF-920“.

  • Apdorojimas
   • Pateikti duomenys taikomi neskiestai medžiagai. Geriausias purškimo rezultatas pasiekiamas, kai medžiagos temperatūra yra 15–20 °C.

    Medžiagą gerai išmaišyti.

    Dengiant purkštuvu „Airless“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 70–90 bar.

    Dengiant purkštuvu „Airmix“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 70–90 bar, pulverizatoriaus slėgis 1–2 bar.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

    Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

    Pasirūpinti geru vėdinimu.

    Neapdoroti esant tiesioginiams saulės spinduliams ir žemesnei nei 15 °C arba aukštesnei nei 30 °C temperatūrai.

    Dengiant ąžuolo medieną, jos paviršius gali patamsėti dėl medienos sudedamųjų medžiagų reakcijos su vandeniu skiedžiamais dispersiniais lazūriniais dažais.

    Siekiant sumažinti medienos sudedamųjų dalių aktyvumą, reikalingas priverstinis džiovinimas.

    Bespalvis produktas netinkamas naudoti lauko paviršiams, kuriuos tiesiogiai veikia oro sąlygos.

    Būtina laikytis galiojančiame VFF duomenų lape HO.01 pateiktų specifikacijų dėl bespalviais ir šviesiais lazūriniais dažais padengtų konstrukcijų priežiūros intervalų.

    Naudojant bespalvę tarpinę dangą gali atsirasti spalvų pakitimų, lyginant su spalvų palete.

    Leistinas sauso sluoksnio storis turi atitikti VFF duomenų lape HO.03 pateiktas specifikacijas.

   • Džiūvimas

    Nesilaikant nurodytų temperatūros parametrų, esant aukštesnei santykinei oro drėgmei bei didesniam sluoksnio storiui, džiovinimo trukmė gali pailgėti arba gali prireikti papildomų hidrofilinių emulsiklių. Tai padidina riziką susidaryti laikinoms vandens dėmėms. Dangai kietėjant šis poveikis mažėja.

   • Skiedimas

    Jei reikia, galima skiesti su vandeniu (maks. 5 %).

  • Įrankiai / valymas
   • GR_HAE_1

    Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • 150 - 275 ml/m² (plius purškimo nuostoliai)
    (atitinka šlapio sluoksnio storį: 150 - 275 µm, sauso sluoksnio toris: 50 - 100 µm)

  • Bendra informacija
   • Sandarinimas:

    Sandarinimo priemonės turi būti suderinamos su dažų danga ir gali būti naudojamos tik dažams visiškai išdžiūvus.

    Naudoti tik sandarinimo profilius be plastifikatorių.

    Dažymo kokybės užtikrinimas:

    Šis produktas gali būti naudojamas kartu su „Induline Mix & Go“, siekiant pagaminti teptuku tepamus dažus, skirtus atnaujinimui ir glaistymui.

    Priežiūra ir restauravimas:

    Lauko medieną nuolat veikia oro ir aplinkos sąlygos. Dangai būdingas natūralus senėjimas, nykimas ir nusidėvėjimas. Nusidėvėjimo greitis priklauso nuo medines konstrukcijas veikiančio poveikio (silpnas, vidutinis, stiprus). Vieną konstrukciją arba objektą gali veikti skirtingos oro sąlygos. Norint medienos konstrukcijoms suteikti ilgalaikę apsaugą, rekomenduojama paviršių kasmet patikrinti, o bet kokias pažeistas vietas iš karto išvalyti ir iš naujo apdoroti arba pataisyti.

    Valymui ir priežiūrai rekomenduojama naudoti durims arba langams skirtą priežiūros rinkinį.

    Pakartotinas sluoksnis naudojant „Aqua HSL-35“ ir „Aqua DSL-55“ arba „HSL-30“ ir „MSL-40“.

    Dengiant lauke esančias medines konstrukcijas laikytis galiojančių standartų ir gairių (VFF informacinių dokumentų, BFS informacinio dokumento Nr. 18, VdL gairių, IFT gairių).

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.