Prekės kodas 022820

  iQ Top

  Temperatūrą reguliuojantis tinkas

  variantas
  0228 | Sendintas baltas/Altweiß
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Aw-vertė / vandens sugerties koeficientas 0,834 kg/(m²h0,5)
  Atsparumas ugniai A1 klasė
  Sluoksnio storis Vienas sluoksnis iki 10 mm
  Du sluoksniai iki 15 mm
  Tūrinis tankis Apie 0,8 kg/dm³
  w80 0,0146 m³/m³
  Vandens sąnaudos Apie 6,5–7,5 l/20 kg
  Vandens garų difuzijos varža µ 12
  wsat 0,76 m³/m³
  Šilumos laidumas λ sausas 0,111 W/(m•K)
  Atsparumo gniuždymui klasė CS II (1,5–5,0 N/mm²)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Sutvirtinimui ir viršutiniam sluoksniui skirtas tinkas, naudojamas sistemoje „iQ-Therm 2.0“
  • Lauko sienų energinė renovacija

  Charakteristikos

  • Reguliuojantis temperatūrą
  • Pralaidus vandens garams
  • Didelis kapiliarinis aktyvumas
  • Aukštas drėgmės kaupimo lygis
  • Vieno dengiamo sluoksnio storis iki 10 mm
  • Dviejų dengiamų sluoksnių storis iki 15 mm
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Mineralinius, sugeriančius pagrindus iš anksto sudrėkinti.

  • Apdorojimas
   • Kontaktinis sluoksnis

    Produktą paskleisti kaip kontaktinį sluoksnį tam skirtais įrankiais.

     

    Sutvirtinamasis sluoksnis

    Dantytąja mentele tepti maždaug 5–6 mm storio medžiagos sluoksnį.

    Sutvirtinamąjį audinį dėti viršutiniame tinko trečdalyje, audinio juostos turi persidengti mažiausiai 10 cm.

     

    Paviršiaus formavimas

    Antrąjį sluoksnį dengti ant dar neišdžiūvusio paviršiaus.

    Paviršių išlyginti tinkamu įrankiu.

    Paviršių toliau apdoroti jam sukietėjus.

    Pakankamai išdžiūvęs paviršius paruošiamas kitiems dangos sluoksniams groteliniu grandikliu.

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

    Mikroįtrūkiai nelaikomi defektu, nes jie nepaveikia savybių.

    Kampuose ties pastato angomis įterpti papildomus įstrižus sutvirtinimo sluoksnius.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišytuvas, mentelė, išlyginamoji mentelė, dantytoji mentelė, išlyginamoji glaistyklė, ilga glaistyklė, glaistyklė su kempine

    Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 6 kg/m² sluoksnio storio centimetrui

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Negalima dengti ant paviršiaus, kurį nuolat veikia gruntinė drėgmė.

    Medžiagai išdžiūvus ar sukietėjus, galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdorojimo metodo. Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis nei vėliau išlygintas arba pašiauštas paviršius. Atspalviai taip pat gali šiek tiek skirtis dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo. Iš apačios įmirkę substratai gali pakeisti spalvą.

    Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Gamybos įmonė: Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH, Bad Diubenas, Vokietija

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.