Prekės kodas 021020

  SL Fill Q4

  Smulkusis glaistas

  Atspalvis:
  Sendinta balta (savitas atspalvis)/Altweiß | 0210
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Didžiausias grūdėtumas ≤ 0,1 mm
  Sluoksnio storis Be nuostolių iki 2 mm
  Tūrinis tankis Apie 1,1 kg/dm³
  Vandens sąnaudos Apie 7,0–8,0 l/20 kg
  Vandens absorbcijos koeficientas W24 > 1 kg/m²
  Pralaidumas vandens garams µ < 14
  Atsparumo gniuždymui klasė CS II (1,5–5,0 N/mm²)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Vidaus patalpoms
  • Smulkių, uždarų ir dažomų tinkuotų paviršių paruošimas
  • Q2–Q4 paviršiaus kokybės lygiai

  Charakteristikos

  • Glaistymas be nuostolių
  • Lengvas šlifavimas
  • Stiprus sukibimas
  • Nejautrus drėgmei
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

  • Apdorojimas
   • Padengti pageidaujamo storio produkto sluoksnį.

    Paviršių išlyginti tinkamu įrankiu.

    Paviršiui sukietėjus jį galima šlifuoti.

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Saugoti, kad neišdžiūtų per anksti.

    Mikroįtrūkiai nelaikomi defektu, nes jie nepaveikia savybių.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo prietaisas, mentelė, išlyginamoji mentelė, glaistyklė su kempine, glaistyklė su gumine kempine

    Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 2,2 kg/m², kai dengiama 2 mm storio sluoksniu

  • Bendra informacija
   • Negalima dengti ant paviršiaus, kurį nuolat veikia gruntinė drėgmė.

    Medžiagai išdžiūvus ar sukietėjus, galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdorojimo metodo. Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis nei vėliau išlygintas arba pašiauštas paviršius. Atspalviai taip pat gali šiek tiek skirtis dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo. Iš apačios įmirkę substratai gali pakeisti spalvą.

    Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai