Prekės kodas 4954

  Funcosil Test-Set

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_W_1
  • AW_W_224
  • AW_W_3

  Charakteristikos

  • EG_W_10
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    AW_W_221

   • Paruošimas

    AW_W_222

  • Apdorojimas
   • VA1_W_2

     

    VA1_W_4

     

    VA1_W_3

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.