Prekės kodas 666831

Epoxy ESD Color 3K

ESD tinkama danga

Atspalvis:
Spec. atspalviai užsakant 150 kg ir daugiau | 6668
Pakuotė

Produkto charakteristikos

A komp.

Tankis (20 °C) 1,43 g/cm³
Klampumas (25 °C) 1850 mPa s

B komp.

Tankis (20 °C) 1,06 g/cm³
Klampumas (25 °C) 110 mPa s

Mišinys (3K)

Tankis (20 °C) 1,60 g/cm³

Po reakcijos

Atsparumas lenkimui 27,0 N/mm² *
Atsparumas gniuždymui 31,3 N/mm² *
Kietumas pagal Šoro D skalę (po 28 d.) 65

* Epoksidinės dervos skiedinys 1 : 3 su laidžiuoju smėliu

Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

Panaudojimo sritys

 • ESD apsauginėms zonoms skirta liejama danga

Charakteristikos

 • Laidi / elektrostatinį krūvį išsklaidanti (ESD) danga
 • Tūrinis savitasis laidumas naudojant sistemoje
 • Atsparumas mechaniniam poveikiui
 • Atsparumas cheminiam poveikiui
 • Galima neslystančios dangos versija
 • Sudėtyje nėra kietųjų druskų ir vandeninių druskų tirpalų
 • Ant dangos galima važiuoti rankiniais ir mechaniniais padėklų krautuvais
 • Visiškai sureagavusi medžiaga fiziologiškai nekenksminga
 • Pasiruošimas darbui
  • Reikalavimai pagrindui

   Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

   Gruntuoto paviršiaus tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

   Būtina naudoti tinkamus „Remmers Epoxy" serijos gruntus, glaistus, skirtus įbrėžimams išlyginti, arba skiedinius.

  • Paruošimas

   Prieš dengiant produktą ant pagrindo, jį reikia išlyginti, pvz., naudojant glaistą, skirtą įbrėžimams išlyginti.

   Išsami informacija pateikta atitinkamo produkto galiojančiame techniniame aprašyme.

   Produktą „Epoxy Conductive“ kaip skersinį elektrai laidų sluoksnį visada dengti vadovaujantis galiojančiu techniniu aprašymu.

 • Apdorojimas
  • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

 • Įrankiai / valymas
  • Dantytoji mentelė, dantytoji glaistyklė, maišytuvas, dygliuotas volelis

  • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

   Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

   Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

 • Sandėliavimas / galiojimas
  • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn. (A komp.) ir 24 mėn. (B komp.).

 • Išeiga
  • Žr. naudojimo pavyzdžius

 • Panaudojimo pavyzdžiai
  • Danga

   Medžiagą paskleisti ant paruošto paviršiaus ir paskirstyti tinkamais įrankiais, pvz., dantytąja mentele arba dantytąja glaistykle.

   Galiausiai apdoroti dygliuotu (metaliniu) voleliu.

   Nurodyti apytiksliai suvartojimo kiekiai nustatyti apdorojant lygius, suniveliuotus pagrindus.

   Apie 2,5–3,0 kg/m² mišinio

 • Bendra informacija
  • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

   Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

   Nenaudoti silpnai dengiančių atspalvių, nes gali persišviesti juodas tarpinis laidusis sluoksnis.

   Prieš dengiant dangos sluoksnį reikia įsitikinti, kad tarpinis laidusis sluoksnis ir jungtys veikia tinkamai. Patikros rezultatus įtraukti į matavimo protokolą.

   Dėl mažos oro drėgmės gali padidėti varža, o dėl netolygaus storio arba storesnio dangos sluoksnio danga gali tapti visiškai nelaidi elektros srovei.

   Prieš tikrinant ESD vertes rekomenduojame nuvalyti ESD batus, elektrodus ir grindų dangą izopraponoliu arba etanoliu (95 %) ir palaukti, kol jis išgaruos.

   Jeigu galima ilgalaikė drėgmė arba ilgai išliekančios vandens sankaupos, paviršius gali pabalti. Techninės dangos savybės dėl to nenukenčia.

   Jei suformuojamas per plonas produkto sluoksnis arba dirbama esant žemai temperatūrai, gali nukentėti suformuoto sluoksnio išvaizda.

   Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

   Jeigu padidėja taškinė apkrova, ji gali palikti pėdsakus kietajame dangos paviršiuje.

   Jei paviršiumi juda transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais ir paviršių veikia dinaminės taškinės apkrovos, kartais paviršiaus nusidėvėjimas gali būti intensyvesnis.

   Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

   Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

   Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

 • Nurodymai utilizavimui
  • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

 • Saugumas / taisyklės
  • Tik profesionaliam naudojimui!

   Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape ir brošiūroje „Epoksidinių dervų naudojimas statybų pramonėje ir jų poveikis aplinkai“ (Deutsche Bauchemie e.V., 3-iasis leidimas, 2022 m.).