Prekės kodas 196105

  PUR HL-211/90-Hochglanzlack

  Šviesai atsparus dvikomponentis dengiamasis lakas sunkiai užsiliepsnojančioms labai blizgioms dangoms dengti

  Atspalvis: Labai blizgus | 1961
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) Apie 0,99 g/cm³
  Kvapas Būdingas tokios rūšies produktams
  Ištekėjimo laikas, s (20 °C, DIN 4) Apie 22

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Baigiamasis sluoksnis
  • Masyviai medienai ir faneruotei
  • Aukštos kokybės baldams
  • Virtuvės ir vonios baldams
  • Parduotuvių ir parodų konstrukcijoms
  • Spalvotų lakų padengimui (siekiant atsparumo subraižymui metaliniais objektais / blizgumo lygio)

  Charakteristikos

  • Greitai džiūsta
  • Kai visiškai sukietėja, gali būti poliruojamas
  • Atsparumas šviesos poveikiui
  • Geras pasiskirstymas
  • Atsparumas ugniai pagal DIN EN 13501-1: C-s2, d0, naudojant ant tinkamų pagrindų
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

    Medienos drėgmė: 8–12 %

   • Paruošimas

    Pirmiausia pagrindą apdoroti sistemos produktu.

    Tarpinis šlifavimas: P 400–800.

    Dengti iš karto po šlifavimo.

  • Apdorojimas
   • Purkšti.

    Dengiant pistoletu su piltuvėliu: antgalis 1,6–1,8 mm; pulverizatoriaus slėgis 2–3 bar.

    Dengiant purkštuvu „Airless“: antgalis 0,23–0,28 mm, medžiagos slėgis 80–120 bar.

    Dengiant purkštuvu „Airmix“: antgalis 0,23–0,28 mm, medžiagos slėgis 80–100 bar, pulverizatoriaus slėgis 1,2–2 bar.

    Prireikus, po džiovinimo ir tarpinio šlifavimo (P 320–600), padengti dar vieną sluoksnį.

    Galimas dar neišdžiūvusio paviršiaus lakavimas.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

   • Džiūvimas

    Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

   • Skiedimas

    Esant poreikiui

  • Įrankiai / valymas
   • Purkštuvai „Airless“ / „Airmix“, pistoletas su piltuvėliu

   • Darbo įrankius valyti skiedikliu „WV-891-Waschverdünnung“ arba „V-890-Verdünnung“.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

  • Išeiga
   • 120–150 ml/m² vienam sluoksniui

  • Bendra informacija
   • EN 71-3 „Tam tikrų elementų migracija“:

    šis produktas atitinka sunkiųjų metalų išsiskyrimo iš vaikams skirtų žaislų ribines vertes pagal EN 71-3 ir atitinka vieną iš kelių kitų vaikams skirtų žaislų saugos reikalavimų, nustatytų ES direktyvoje dėl žaislų saugos (2009/48/EB).

    Naudojant sertifikuotus produktus ir mišinius, reikia vadovautis atitinkamomis bandymų ataskaitomis ir (arba) sertifikatais bei techniniu aprašymu.

    Norint išsaugoti paviršiaus kokybę rekomenduojame jį reguliariai prižiūrėti ir valyti nesipūkuojančiu medvilniniu audiniu. Naudoti tik tas priežiūros priemones, kurių sudėtyje nėra tirpiklių ir silikono.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.