Prekės kodas 781025

  Stopaq

  Ilgalaikiu plastiškumu ir gebėjimu išbrinkti pasižyminti sandarinimo masė

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) Maždaug 1,2 g/cm²
  Spalva Žalsva
  Konsistencija Plastiškumo neprarandanti pastos konsistencijos masė
  Gebėjimas brinkti Maždaug 10 %

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Ilgalaikį plastiškumą užtikrinantis kabelių, laidų ir vamzdžių sandarinimas
  • Esant vandens poreikiui galinėje pusėje
  • Vandens ir nuotėkų sritis
  • Vandens nuotėkio sandarinimas

  Charakteristikos

  • Sandarus slėginiam vandeniui iki 0,3 barų
  • Nepraleidžia dujų
  • Nesensta
  • Pasižymi ilgalaikiu plastiškumu
  • Veikiamas vandens plečiasi
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Plastikinius paviršius sušiurkštinti.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Pagrindo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C.
    Apdorojimo temperatūra: +10 °C iki +35 °C (pastai).
    Rekomenduojama: +25 °C iki +30 °C (sušildyti kasetę).

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Nenaudoti esant tiesioginiam kontaktui su bituminiais produktais.

    Termiškai izoliuoti laidus (temp. ≥ +30 °C).

  • Įrankiai / valymas
   • Sandarinimo medžiagoms skirtas pistoletas (4701, 4702), šlifavimo popierius

   • GR_HW_59

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

  • Išeiga
   • Maždaug 1,2 kg/l ertmė

  • Bendra informacija
   • Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.