Prekės kodas 687001

  IR PUR 250

  Produkto charakteristikos

  1K pristatymas

  Tankis (20 °C) 1,1 g/cm³
  Klampumas (23 °C) apie 250 mPa s

  Po reakcijos

  Atsparumas tempimui 0,1 N/mm²
  Pailgėjimas 12 %

  LANG_PK_1K_DICHTE

  65 kg/m³

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_248
  • AW_GR_270
  • AW_GR_271
  • AW_GR_255
  • AW_GR_141
  • AW_GR_256

  Charakteristikos

  • EG_GR_209
  • Didelis atsparumas cheminių medžiagų poveikiui
  • EG_FM_2
  • EG_GR_206
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    U1_B_67

    U1_B_68

    VA_B_44

   • Paruošimas

    U2_B_36

    U2_B_37

  • Apdorojimas
   • VA_B_45

    VA_B_46

  • Apdorojimo instrukcijos
   • H_B_121

    H_B_122

    H_B_123

    U2_B_32

    H_B_125

    H_B_126

    Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    H_B_193

    H_B_127

    H_B_128

    Būtina laikytis galiojančių techninių reglamentų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai