Prekės kodas 605169

  PUA Hybrid OS pro

  Purškiama hidroizoliacija „Remmers Deck OS 10 pro“ sistemose

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,0 g/cm³
  Klampumas (20 °C) apie 1300 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,1 g/cm³
  Klampumas (20 °C) apie 2500 mPa s

  Po reakcijos

  Pailgėjimas po įtrūkimo (DIN 53504 S2) apie 300 %
  Kietumas pagal Šoro skalę (DIN EN ISO 868) apie 88 (po 5 d., esant 23 °C temperatūrai)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Purškiama hidroizoliacija „Remmers Deck OS 10 pro“ sistemoje

  Charakteristikos

  • Apdorojamas tik mašininiu būdu
  • Itin elastingas
  • Įtrūkių perdengimas
  • Tvirtas
  • Kietėja esant žemai temperatūrai
  • Galima labai greitai padengti kitu sluoksniu
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindas turi būti sausas.

    Pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

    Tinkamas pagrindas – pvz., gruntu „Epoxy Primer OS“ paruoštas paviršius.

    Jei laikas viršijamas arba susidaro nepalankios oro sąlygos (rasa, lietus), naudoti produktą „Remmers PUR Primer S“ (6062).

   • Paruošimas

    Pakraščiuose numatyti būtinas įtvirtinimo priemones.

    Prieš purškiant hidroizoliaciją, apsaugoti darbo aplinką nuo purslų plėvele, popieriumi ar kartonu.

    Esant vėjuotam orui, būtina imtis tinkamų atsargumo priemonių, siekiant apsaugoti aplinką nuo purškiamo produkto dulksnos.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +8 °C ir ne aukštesnė kaip +50 °C

   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.


    Mašininio apdorojimo parametrai

    Slėgis purkštuvo galvutėje:180 –200 bar
    Medžiagos temperatūra purkštuvo galvutėje:apie 75 –80 °C

    Komponentus užpurkšti naudojant tinkamą purkštuvo galvutę (įpurškimo priešpriešinio srauto principu).

    Medžiagą purkšti keliais sluoksniais ant dar neišdžiūvusio paviršiaus, kol bus pasiektas rekomenduojamas ne mažesnis kaip 2 mm sluoksnio storis.

    Būtina tiksliai laikytis nurodyto maišymo santykio.

    Dangos kokybė labai priklauso nuo maišytuvo būklės, todėl būtina kruopščiai atlikti maišytuvo techninę priežiūrą.

  • Įrankiai / valymas
   • tinkama dviejų komponentų aukšto slėgio purškimo sistema

   • Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti skiedikliu „V 103“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • 2,1–2,2 kg/m² (2 mm storio sluoksniui)

  • Bendra informacija
   • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Dėl trumpo reagavimo laiko dengimo darbai turi būti gerai suplanuoti ir jiems turi būti tinkamai pasiruošta.

    Būtina imtis apsaugos priemonių nuo aplinkos užteršimo purškiamos medžiagos dulksna.

    Naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones!

    Būtina laikytis sistemų „Remmers Deck OS“ naudojimo nurodymų.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.