Prekės kodas 606210

  PUR Primer S 2K

  Sukibimą skatinanti priemonė tirpiklių pagrindu

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,01 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 20 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 0,87 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 5 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,01 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 20 mPa s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Sistemoje „Remmers Deck OS 11a-II“ naudojama sukibimą skatinanti priemonė
  • Tinkamas naudoti tik lauke

  Charakteristikos

  • Kietėja nuo ore esančios drėgmės
  • Sudėtyje yra tirpiklių
  • Dvikomponentis
  • Mėlynas, beveik permatomas
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Kaip pagrindą galima naudoti sistemos „Remmers Deck OS 11a-II“ produktą „PUR Color ZS“.

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    „PUR Color ZS“ dangos paviršius negali trupėti arba būti įtrūkęs.

    Jei paviršius paruoštas anksčiau nei prieš 2 dienas, prieš dengiant sukibimą skatinančią priemonę, paviršių būtina mechaniškai pašiaušti, o po to kruopščiai nuvalyti. Šlifavimui galima naudoti diskines šlifavimo mašinas su tinkamais šlifavimo priedais, pavyzdžiui, „Diamant Turtlepads“.

    Pagrindas turi būti sausas.

  • Įrankiai / valymas
   • Mikropluošto volelis, teptukas, maišytuvas

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti skiedikliu „V 103“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • apie 0,05 kg/m² (priklausomai nuo pagrindo)

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Voleliu dengiama danga

    Tolygiai, kryžminiais judesiais ploną produkto sluoksnį paskleisti mikropluošto voleliu

    apie 0,05 kg/m²

  • Bendra informacija
   • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Produktas kietėja veikiamas aplinkoje esančios drėgmės. Dėl per storo sluoksnio gali susiformuoti putos.

    Nenaudoti ant paviršių, kurie paruošti anksčiau nei prieš 2 dienas, arba ant pažeistų paviršių (pvz., trupančių arba įtrūkusių).

    Saugoti pagrindą nuo tiesioginio vandens poveikio prieš dengimą, dengiant ir po dengimo. Priešingu atveju pagrindą reikia dar kartą padengti gruntu.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai