• PUR Hybrid OS pro

  Straipsnio Nr. 605169

  PUR Hybrid OS pro

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_93

  Charakteristikos

  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Itin elastingas
  • EG_GR_86
  • Kietėja prie žemos temperatūros
  • EG_GR_87
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, ant jo negali būti dulkių, tepalų, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindas turi būti sausas

    Nugruntuoto ploto atsparumas tempimui turi būti mažiausiai 1,5 N/mm² (mažiausia vertė ne mažiau 1,0 N/mm²), atsparumas spaudimui mažiausiai 25 N/mm².

    U1_B_63

     

    Būtina laikytis nurodyto apdorojimo laiko.

    Viršijus nurodytą laiką arba esant nepalankioms oro sąlygoms (atodrėkiui, stipriam lietui su vėju) naudoti Remmers PUR sukibimą skatinančią priemonę OS 11.

   • Paruošimas

    U2_B_26

    U2_B_27

    U2_B_28

  • Apdorojimas
   • Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė atitinkamai prailgina nurodytą trukmę.

    VA_B_34

    VA_B_35

    VA_B_36

    VA_B_37

    VA_B_38

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankiai ir bet kokie nešvarumai turi būti nuvalomi su V 103 skiedikliu nedelsiant, kol dar yra švieži.

    Valymo metu laikytis nustatytų galiojančių apsaugos ir utilizavimo potvarkių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Bendra informacija
   • Visos pateiktos vertės ir išeigos buvo išgautos laboratorijoje (20 °C) su standartiniais atspalviais. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis

    Dėl trumpo reagavimo laiko padengimo darbai turi būti gerai suplanuoti ir jiems turi būti tinkamai pasiruošta.

    H_B_114

    H_B_115

    Laikykitės atitinkamo sistemos „Remmers Deck OS 10 EP pro“ bandymo sertifikato nuostatų.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose