Prekės kodas 1813

  Kiesol iK

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Porėtoms, mineralinėms konstrukcijoms, pvz., ant plytų, kalkakmenio, mineralinio tinko.
  • Vėlesnis mūro skerspjūvio sandarinimas žemu slėgiu, esant iki 95 % drėgmės prasiskverbimo laipsniui
  • Drėgnas ant drėgno procedūra (daugiapakopis įpurškimas)

  Charakteristikos

  • Hidrofobinis
  • Didelis prasiskverbimo gylis
  • Veikliųjų medžiagų kiekis: 100 %
  • Gali būti skiedžiamas vandeniu (iki 1:12)
  • Didelis našumas
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Gręžimo ertmėje negali būti gręžimo dulkių.

   • Paruošimas

    Drėgnas ant drėgno procedūra atliekant žemaslėgį įpurškimą

    Skylių išgręžimas: vienoje eilėje, 18 mm skersmens, 12,5 cm atstumu, maždaug 45 ° pasvyrimo kampu, išgręžtos skylės gylis turi būti paliekant maždaug 5 cm iki galutinai pragręžiant sieną.

    Sienose, kurių storis yra > 0,6 m, rekomenduojama ertmes gręžti iš abiejų pusių.

    Išgręžtų skylių išpūtimas suslėgtu oru, kuriame nėra aliejaus likučių.

    Antgaliukų sumontavimas.

    Tuščiavidurį mūrą prieš tai injektuoti su Bohrlochsuspension

    Užpildytas ertmes išgręžti

    Mažiausiai 30 cm virš ir 30 cm žemiau išgręžtų skylių eilės sienos paviršius turi būti izoliuojamas „Kiesol“ priemone ir sandarinimo moliais.

  • Apdorojimas
   • Drėgnas ant drėgno procedūra atliekant žemaslėgį įpurškimą

    Palaukus 30 - 60 minučių (BSP3 / BSP6), kad priemonė sureaguotų, su tinkamu įpurškimo prietaisu ir įpurškimo antgaliuku supurkšti „Kiesol iK“ (sumaišytą su vandeniu 1:10).

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Sumaišant visada „Kiesol iK“ visada turi būti pilamas į vandenį.

    Sumaišymui visada naudoti švarų indą, iš kurio pašalinti bet kokie likučiai.

    Po įpurškimo, išgręžtas skyles užpildyti išgręžtoms skylėms skirta suspensija.

    Gali tekti taikyti parėmimo iš abiejų pusių priemones kaip nurodyta WTA gairėse.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Bendra informacija
   • Netinka akytajam betonui ir statybinėms medžiagoms, kurių sudėtyje yra priemolio.

    Su distiliuotu vandeniu sumaišyta priemonė gali būti sandėliuojama iki 6 mėnesių.

    Produktas reaguoja su oro drėgme.

    Vengti ilgesnio kontakto su oru ir mažais vandens kiekiais.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.

    Planuojant taikyti įpurškimo metodą panaudojant sertifikuotas purškiamąsias medžiagas ir jas apdorojant kapiliariniam drėgmės pernešimui sustabdyti, vadovautis WTA informaciniame dokumente Nr. 4-10 pateiktais nurodymais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.