Prekės kodas 181005

Kiesol

Vienkomponentis sutvirtinantis silikatinimo koncentratas be tirpiklių

Produkto charakteristikos

Išvaizda/ spalva Nuo bespalvio iki gelsvo atspalvio
Tankis (20 °C) Apie 1,15 g/cm³
pH-vertė Apie 11
Sutvirtinimas ≤ 5 N/mm²
Vandens skvarbos norma w < 0,5 kg/(m²*h0.5)
Pralaidumas vandens garams > 90 %

Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

Panaudojimo sritys

 • Porėtoms, mineralinėms statybinėms medžiagoms, pvz., plytoms, smėliui / kalkių smiltainiui, mineraliniam tinkui
 • Pastatyto mūrinio statinio skerspjūvio sandarinimas nenaudojant slėgio, iki 80 % drėgmės prasiskverbimo
 • Pastatyto mūrinio statinio skerspjūvio sandarinimas naudojant žemą slėgį, iki 95 % drėgmės prasiskverbimo
 • Gruntavimas, apsaugant nuo drėgmės prasiskverbimo iš galo
 • Paviršių apdorojimui

Charakteristikos

 • Sutvirtina
 • Susiaurina poras
 • Nepralaidus vandeniui
 • Slopinantis mūro druskas
 • Pagerina sukibimą, atsparumą dilimui, paviršiaus tvirtumą
 • Padidina atsparumą cheminiam poveikiui
 • Pasiruošimas darbui
  • Reikalavimai pagrindui

    

   Pastatyto mūrinio statinio skerspjūvio sandarinimas

   Gręžimo ertmėje negali būti gręžimo dulkių.

   Gruntavimas apsaugant nuo drėgmės prasiskverbimo iš galo

   Pagrindas turi būti švarus, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų apdorojimo produktų likučių.

   Paviršiaus danga

   Pagrindas turi būti švarus, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų apdorojimo produktų likučių.

  • Paruošimas

   Pastatyto mūrinio statinio skerspjūvio sandarinimas

   Užpildyti injektavimo zoną bent 30 cm virš gręžinių eilės ir po ja („Kiesol MV“ ir standi sandarinimo suspensija, santykis 1:1).

   Grežinių apdorojimas:

   skersmuo 12–30 mm, atstumas 10–12,5 cm, pokrypio kampas apie 45 °, gręžinio gylis – ne daugiau kaip 5 cm iki sienos galo.

   Sienose, kurių storis yra > 0,6 m, rekomenduojama ertmes gręžti iš abiejų pusių.

   Tuščiavidurį mūrą prieš tai injektuoti "BSP 3" arba "BSP 6" (gręžinių suspensija).

   "BSP" sustingus, pakartotinai išgręžti užpildytas ertmes.

   Tolimesni darbai atliekami po 7 dienų.

 • Apdorojimas
  • Pastatyto mūrinio statinio skerspjūvio sandarinimas

   - Nenaudojant slėgio (< 80 % drėgmės prasiskverbimo):

   prireikus kelis kartus užpildyti ertmes naudojant tinkamas talpyklas, pvz., „Kiesol“ dozavimo flakoną (417301), kol jos prisipildys.

   - Naudojant žemą slėgį (< 95 % drėgmės prasiskverbimas):

   injektuoti naudojant tam skirtus injektavimo prietaisus ir injektavimo antgalius.

    

   Gruntavimas apsaugant nuo drėgmės prasiskverbimo iš galo

   Tepti medžiagą dalimis, kol paviršius bus visiškai padengtas.

   Prireikus labai sugeriančius pagrindus iš anksto sudrėkinti vandeniu.

    

   Paviršiaus danga

   Dengti medžiagą dalimis.

   Medžiagos dengimo ant dar neišdžiūvusio paviršiaus procesą kartoti tol, kol paviršiuje nebebus stebimas medžiagos įsigėrimas.

 • Apdorojimo instrukcijos
  • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    

   Pastatyto mūrinio statinio skerspjūvio sandarinimas

   Po injektavimo gręžinių ertmes užpildyti gręžinių suspensija.

   Netinka injektavimui į akytąjį betoną, gipsą ir molio statybines medžiagas.

    

   Gruntavimas apsaugant nuo drėgmės prasiskverbimo iš galo

   Medžiagos perteklių nedelsiant pašalinti.

   Neleisti gruntui išdžiūti.

   Tolesnius darbus atlikti paviršiui dar neišdžiūvus, reakcijos laikotarpiu.

    

   Paviršiaus danga

   Šviežiai apdorotus paviršius saugoti nuo liūties, vėjo, saulės spindulių ir kondensato susidarymo.

   Netinka dengti paviršiams, kuriems svarbūs išvaizdos reikalavimai.

   Rekomenduojama išbandyti produktą bandomajame plote.

 • Įrankiai / valymas
  • Teptukas, paviršių purkštuvas, beoriai purkštuvai „Airless“, laistytuvas, žemo slėgio injektavimo prietaisai
   Kiti įrankiai pagal įrankių programą

  • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

   Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

 • Sandėliavimas / galiojimas
  • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.

 • Išeiga
  • Pastatyto statinio skerspjūvio sandarinimas:
   apie 1,5 kg/m vienam 10 cm storio sienos sluoksniui (išeiga gali labai keistis priklausomai nuo mūro porėtumo)
   Gruntas:
   apie 0,1–0,3 kg/m² (praskiesti vandeniu santykiu 1:1)
   Paviršiaus danga:
   apie 0,2–0,4 kg/m²

 • Bendra informacija
  • Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

   Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.

   Kai naudojamos ir apdorojamos sertifikuotos injektavimo medžiagos kapiliariniam drėgmės pernešimui sustabdyti, laikytis injektavimo procedūrų planavimo nurodymų, kurie pateikti WTA informaciniame dokumente Nr. 4-10.

 • Nurodymai utilizavimui
  • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

 • Saugumas / taisyklės
  • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.